Login
(prihlásenie/registrácia)
Sklad online:

Sklad online Vám poskytuje plnohodnotnú skladovú evidenciu, pričom program je možné prepojiť na ERP registračné pokladne. Názvy tovarov preberá aj ERP-čka, všetky predaje vidíte aj online v programe.
Ak máte viac skladov alebo predajných miest, všetko vidíte tu a vidíte to hneď ako sa uskutočnil predaj alebo nákup. Chcete si prezerať výsledky na tablete alebo smartphone? Môžete.
Sklad pracuje v režime priemerných cien, ale pokiaľ použijete šarže, vedie ceny za každú šaržu a máte reálny systém Fifo. Podporuje kategorizáciu tovarov, predaj s DPH i bez a tiež prepojenie na ľubovoľný eshop cez API.
Na dodacích listoch môžete mixovať predaj tovarov a služieb a jedným klikom vygenerovať faktúru.

Úvodná obrazovka skladu online:


Skladový denník - príjemky, výdajky, prevodky.


- pohyby: evidencia príjemiek, výdajok a prevodiek- tovarové karty: možnosť nastaviť si viac merných jednotiek so vzájomným vzťahom- sklady: možnosť vytvoriť si toľko skladov, koľko potrebujete

- tovar na sklade: prehľad aktuálneho stavu na sklade, podľa tovaru, podľa šarží/výrovných čísiel- kategórie tovaru: možnosť zaradiť tovarové karty do kategórií, možnosť podkategórií a stromovej štruktúry kategórií

- ERP: samostatný formulár pre rýchly predaj, nahadzovanie do bločku. Program automaticky vyrobí skladovú výdajku a vytlačí bloček cez ERP (elektronická registračná pokladnica). Viac info v menu ERP online.- sklad nie je priamo prepojený na účto-online. Po uzavretí mesiaca vytlačíte skladový report a účtovníčka si nahodí jedným interným dokladom do účtovníctva celý mesiac. Podľa našich 15-ročných skúseností je to takto prehľadnejšie a lepšie sa s tým pracuje v prípade opráv, ako účtovanie skladových dokladov po jednom. Vrátane párovania 131-tky.

- možnosť nahadzovať príjemky v cudzej mene, napr. CZK: Pokiaľ nakupujete tovar v cudzej mene, môžete si ju nahodiť priamo v tejto mene, program je napojený online na ECB (Európska centrálna banka), takže Vám aj ponúkne aktuálny kurz tejto meny.

- možnosť vystavovať dodacie listy (výdajky) v cudzej mene. Rovnako kurz načíta z ECB a pri tvorbe dodacieho listu pracujete priamo v cudzej mene, tzn. vidíte svoje skladové ceny v tejto mene a môžete si nastavovať maržu.

- program pracuje aj pre platcov DPH aj neplatcov. Stĺpce v príjemkách/výdajkách si nastavujete sami, ktoré potrebujete a ktoré nie.

- podpora pre EAN13 čiarový kód a snímanie z čítačky priamo do príjemky/výdajky, ERP.

- rôzne tlačové reporty pre príjemky/výdajky/dodacie listy, napr. Dodací list bez cien (len množstvá) a podobne.

- možnosť prijímať a vydávať tovar v inej mernej jednotke: napr. nakupujete maliarske farby v kg alebo paletách ale predávate ich po pixliach alebo v ks. Na tovarovej karte si nastavíte, koľko kusov je na jednej palete, alebo koľko kg je 1 ks. Následne si môžete nahodiť príjemku tak ako Vám ju poslal dodávateľ, povedzme 10kg. Do skladových zásob sa Vám pripočíta v základnej jednotke, napr. v kusoch. Ak 1kg sú 4 plechovky, na sklade máte 40 plechoviek.

- možnosť nastaviť si predvolenú mernú jednotku - túto jednotku Vám bude defaultne ponúkať pri príjme aj výdaji. Samozrejme je možné si ju meniť v každom riadku príjemky, či výdajky. Marže a predajné ceny sa automaticky prepočítavajú tak, aby sedeli k mernej jednotky, v ktorej predávate.

- pri príjemkovaní nemusíte vytvárať tovarové karty, pokiaľ prijímate nový tovar. Napíšete názov, nákupnú cenu atď a pri uložení príjemky sa automaticky vytvoria tovarové karty pre nové tovary. Vrátane predajnej ceny, ktorú si tiež môžete nastaviť v príjemke.

- pri ukladaní príjemky môžete zaškrtnúť "Nastav dodávateľa na kartách" - na všetkých ukladaných kartách nastaví dodávateľa, ktorý je dodávateľ na príjemke. Podľa dodávateľa si môžete potom sledovať predaj a marže za nejaké obdobie.

- nulový sklad - rozpracované príjemky/výdajky/dodacie listy: môžete ukladať príjemky alebo výdajky na nulový sklad - teda neexistujúci sklad. Príjemka/výdajka sa uloží, ale zo skladu sa nič neodpočíta ani nepripočíta. Neskôr túto príjemku môžete otvoriť a nastaviť reálny sklad. Dodacie listy z nulového skladu sa dajú aj pridávať na faktúru a fakturovať. Dá sa využiť, keď potrebujete rýchlo vystaviť dodací list, ale ešte nemáte prijatý tovar. Po tom, čo spravíte príjemku na reálny sklad, otvoríte výdajku a tiež nastavíte reálny sklad, čím sa tovar odpočíta.
V prípade príjemok na nulový sklad, využitie je napríklad, ak máte príjemku z veľa riadkami a nahadzujete ju v priebehu dňa, a neželáte si, aby sa tovar priebežne ukladal na sklad, ako si ju ukladáte. Preto si ju nahodíte na nulový sklad a až keď je hotová a skontrolovaná, nastavíte reálny sklad.

- všetky prehľady sa dajú exportovať do excelu - tzn. tovar na sklade, predaj za obdobie aj po tovaroch, príjem podľa filtra atď.

- číslovanie skladových dokladov je automatické a môžete si ho rozlíšiť aj podľa skladu

- podpora výrobných šarží, výrobných a sériových čísiel.

- uživateľské práva - tak ako v celom systéme účto-online, aj sklad online podporuje užitočné uživateľské práva. V rámci skladu online môže admin priradiť užívateľovi dve práva: sklad pozerať a sklad ukladať. Čo je však dôležité - tieto práva mu môže limitovať na konkrétny sklad alebo sklady. Keďže v systéme sklad-online sa skladové prevodky ukladajú vždy ako dva doklady - výdajka z jedného skladu a príjemka na druhý sklad, sú tieto užívateľské práva vždy efektívne. Ak existuje prevodka zo Skladu1 na Sklad2 a človek má práva vidieť len Sklad1, vidí túto prevodku ako výdajku zo Skladu1 na Sklad2. V prípade, že si chce nájsť všetky pohyby tovaru X v období Y, vidí komplet pohyby tovaru vrátane prevodov, v rámci práv, ktoré má. Úvodná obrazovka - sumárny prehľad skladov a marží sa dá tiež vypnúť/zapnúť v užívateľských právach.- prepojenie na faktúry a zberné faktúry: môžete vyrobiť faktúru priamo z výdajky/dodacieho listu, resp. môžete aj zaevidovať došlú faktúru priamo z príjemky. Zároveň, keď si otvoríte Novú alebo existujúcu faktúru, môžete do nej pridať toľko dodákov alebo príjemiek, koľko chcete. Zároveň môžete do nej aj pridávať obyčajné fakturačné položky z účtaonline. Takto môžete ľahko vytvárať zberné faktúry, či už došlé alebo vyšlé. Vyhodiť dodací list z faktúry je tiež záležitosť jedného kliku. Prepojenosť skladových dokladov s faktúrami sa eviduje, takže program kontroluje, aby ste nepridali jeden dodací list do viacej faktúr. Zároveň pokiaľ je dodací list vyfakturovaný, zobrazí sa Vám číslo FA priamo pri otvorení výdajky, z kade je možné faktúru aj otvoriť.
Sklad online môžete prepojiť aj na Váš e-shop. Ak raz vytvoríte tovarovú kartu alebo niečo napríjemkujete, môže sa to nahrať do administrácie Vášho e-shopu a pripraviť na publikáciu. Alebo si môžete nechať updatovať ceny v eshope rovno zo skladu, či už chcete mať rovnaké ceny alebo so zľavou napríklad 10%.
Viac info v menu: API.

Cookies
Hore