Login
(prihlásenie/registrácia)
ERP online:

E-Kasa podporovaná, možné ihned pripojit.

Pokiaľ ste podľa zákona povinní používať Elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) a zároveň chcete využívať online software, aby ste mali prehľad o stave na sklade a predajoch, môžete využiť ucto online, resp. skladonline s podporou ERP.
Podporujeme registračné pokladne ERP Elcom, ktoré vedia fungovať aj ako fiškálny modul:
Euro-100T (Model F), Euro-200TX/TE (Model F), Euro-500T/TX/TE Handy (Model F), Euro-1000T (Model F), Euro-2000T/TE Alpha (Model F), Euro-2100TE (Model F) a Elcom-500FP (Model F)
Sú to plnohodnotné ERP, ktorú môžete používať aj samostatne, aj ako fiskálny modul na predaj z počítača.

V prípade softwaru ERP-online sa všetky doklady ukladajú na serveri cez internet, teda skladové výdajky, a zároveň sa posielajú do ERP pokladnice.
Tento systém používajú naši zákazníci už 2 roky, takže je to dobre vyladené a plne funkčné.
Nesporná výhoda pre Vás - ako podnikateľa je, že vidíte reálny predaj na svojich prevádzkach online. Nech sa nachádzate kdekoľvek, otvoríte si prehliadač, prihlásite sa do uctoonline.sk a vidíte aktuálny stav skladu a predaje, ktoré práve bežia na vašich prevádzkach.Jeden náš zákazník používa tento systém na Vianočný predaj, kde má 8 predajných po celom Slovensku. V reálnom čase môže sledovať a vyhodnocovať predaj a tak si plánovať nákup ďalšieho tovaru a plánovať rozvoz, prípadne presúvať tovar z jednej prevádzky do druhej. Päť z ôsmych predajných miest funguje cez internet cez mobil - 3G USB modem od Orange alebo T-Com.
Tým, že máte absolútny prehľad, dokážete značne znížiť svoje náklady na management skladových zásob, distribúcie tovaru, tvorby cien a finančného plánovania.


Tovarové položky a ceny si vediete iba v sklade-online, nemusíte do ERP nahrávať vôbec nič.
Účtovanie skladu a predaja z ERP je úplne na Vás.
Cez formulár ERP môžete robiť bločky aj iba ako skladové výdajky, teda bez toho, že by ich poslali do ERP - bez tlačenia bločku. Tovar na sklade je Váš majetok a za pohyby na sklade zodpovedáte Vy. Konečnému spotrebiteľovi ste povinní vyhotoviť daňový doklad.
Zároveň môžete robiť skladové výdajky cez formulár "Nová výdajka" v sklade online a až keď máte výdajku hotovú, môžete ju priamo z tohto formulára poslať do ERP.

ERP-online je vhodná pre platcov DPH, aj pre neplatcov. Bločky tlačí v správnej daňovej hladine, podľa toho či si nastavíte, že Vaša firma je platca DPH alebo nie.
Taktiež podporuje percentuálne zľavy na bloček a evidenciu platby cez terminál, teda platbu platobnou kartou (čiastočnú alebo plnú).
Pri nahadzovaní bločku v ERP online sa položky nahrávajú na obrazovke počítača a pred vytlačením do ERP ich môžete modifikovať.
V celom formulári ERP sa dá pracovať bez myši, iba s klávesnicou, príp. s čítačkou čiarových kódov.Od 1.1.2011 ste povinní ukladať do ERP aj úhrady faktúr v hotovosti, pokiaľ ste fakturovali služby, ktoré sú v zozname v zákone, ktoré ste povinní evidovať v ERP. Úhrady faktúr je možné naťukávať buď cez ERP, alebo v účto online, pokiaľ vyrobíte pokladničný doklad, môžete ho tiež jedným klikom poslať do ERP, teda sa zaeviduje úhrada faktúry.


Na prepojenie ERP a počítača je potrebné nainštalovať USB driver od Elcomu a náš program, modifikovaný XAMPP. Inštalácia zaberie 5 minút.
Viac info o inštalácii nájdete v menu: Príručka k programu.
Skúsený inštalátor: Lortec s.r.o. Zvolen, web: www.lortec.sk
Cookies
Hore