Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Zberná faktúra, Zberná výdajka (dodák)

Zberná faktúra je jedna faktúra z viacerých výdajok (dodacích listov), alebo aj jedna došlá faktúra z viacerých príjemok.
Postup: Na faktúre pri položkách je tlačitko "Pridaj SP/SV". (skladovú príjemku, skladovú výdajku).
Napíšete názov partnera alebo číslo dokladu, vyroluje sa výber dokladov, ktoré nemajú priradenú žiadnu faktúru.
Po výbere dokladu sa položky z neho pridajú do faktúry.
Takto môžete do jednej faktúry pridať x výdajok alebo príjemiek.
Zároveň stále môžete do faktúry pridať aj textové položky, ak potrebujete. Napríklad poštovné alebo extra zľavu (mínusom) atď.

Zberná výdajka (dodací list) alebo Zberná príjemka z objednávok.
Funguje rovnakým spôsobom ako Zberná faktúra. Vo výdajke/príjemke je tlačítko "Pridaj z objednávky".

Rozdiel oproti faktúre tam je, že riadky z objednávky sa načítavajú rovno do riadkov príjemky/výdajky.
Takže môžete zmeniť množstvo/ceny, pokiaľ došlo k nejakej zmene oproti objednávke. Je potom na Vás, či konkrétna objednávka ostane priradená k tejto výdajke/príjemke alebo nie.
Môžete si tak sami vybrať systém, akým vo Vašej firme budete evidovať vybavené a nevybavené objednávky.