Hore
Príručka k programu
Otázky osobitne


Ako pridám nových užívateľov do mojej firmy? Ako pridám nového kolegu?
Užívatelia, ktorí majú prístup do Vašej firmy sa volajú Kolegovia.
Choďte do Menu > Iné > Kolegovia.
Stlačte pridať nového kolegu. (iba admin firmy môže pridávať nových kolegov)
Zadajte meno a email nového kolegu, prípadne jeho pozíciu vo Vašej firme. Ak daný človek už má konto v systéme účtoonline, príde mu mailom info, že ste ho pridali ako kolegu do Vašej firmy.
Ak ešte nemá konto v účtoonline, konto sa mu vytvorí samé a príde mu mail s heslom.

Potom Vás prepne do jeho karty kolegu, kde mu môžete obmedziť práva, čo môže vo Vašej firme vidieť a robiť.
Ako zmením kolegovi užívateľské práva?
Iba ak ste admin firmy, môžete kolegom meniť práva.
Choďte do Menu > Iné > Kolegovia.
Otvorte kolegu, ktorého chcete riešiť.
Pokiaľ má zaškrtnuté “môže všetko” tak môže všetko a je jedno čo ma nastavene nižšie.
Nižšie sú dva rámce, medzi ktorými môžete presúvať myšou jednotlivé práva.
V rámci “Priradené práva” sú práva, ktoré tento kolega má priradené.
Niektoré priradené práva môžete oklieštiť iba na jednotlivé pokladne, strediská, bankové účty, sklady atď. Kliknete v rámčeku na “Pokladne: ...” a otvorí sa okno, kde môžete zaškrtnúť, iba na ktorých pokladniach môže kolega robiť pokladničné doklady, alebo iba na ktorých môže vidieť pokladničné doklady.

Ako zmažem kolegu z mojej firmy?
Iba ak ste admin firmy, môžete vyhadzovať kolegov.
Choďte do Menu > Iné > Kolegovia.
Otvorte kolegu, ktorého chcete riešiť.
Stlačte "Vymazať z firmy".
Kolegovi zostane prístup do systému účtoonline, ale už nebude mať prístup do Vašej firmy.

Ako zmením číslo faktúry? Ako zmením číslo dokladu?
Môžete prepísať číslo dokladu, kedy chcete.
Otvorte doklad, dajte Edit.
Prepíšte číslo dokladu, prípadne variabilný symbol a dajte Ulož.

Prečo sa nedá prepísať číslo dokladu, keď vytváram nový doklad?
Program sám čísluje doklady na základe toho, ako ste si to nastavili v číslovaní dokladov.
Číslo dokladu, ktoré vidíte keď doklad len tvoríte, je číslo, ktoré by malo nasledovať.
Ale keďže v programe robíte viacerí, môže sa stať, že vy si robíte jednu faktúru a Váš kolega na druhom konci mesta robí druhú faktúru.
Preto sa dokladu priradí reálne číslo dokladu, až keď ho úspešne uložíte.
Skúste si otvoriť v dvoch oknách prehliadača "Nová Faktúra" a budete vidieť rovnaké číslo. Ale keď oba doklady uložíte, každý bude mať svoje číslo, tak ako to má byť.
Ako posuniem číslovanie dokladu?
Ak ste napríklad zmazali doklad, môžete si chcieť posunúť posledné číslo o jedna menej.
Choďte do Menu > Iné > Číslovanie dokladov.
Otvorte číselný rad, ktorého sa to týka a dole vidíte Počítadlá.
Kliknite na poradové číslo v stĺpci Počítadlo a môžete ho prepísať a uložiť.
Ako nastavím číslovanie dokladov?
Choďte do Menu > Iné > Číslovanie dokladov.
Vidíte tam číslovanie dokladov, ktoré Vám náhodne vygeneroval program pri otvorení firmy.
Môžete si zmeniť číslovanie - otvorte číselný rad klikom na riadok.

Logika číslovania dokladu:
štvorce sa dajú presúvať myšou, teda meniť ich poradie. Každý štvorec predstavuje jednu časť čísla dokladu. Popis je dostupný ked podržíte myš nad štvorcom.
Čo to znamená Reset?
Ak je Reset v štvorci zaškrtnutý, znamená to, že po zmene sa má počítať nanovo od jedna.
Napríklad ak je zaškrtnutý Reset na Rok, tak každý rok sa bude počítať poradové číslo dokladu od 1.
Ak je zaškrtnutý Reset na Mesiac, tak každý mesiac bude počítať od jedna.
Ak je zaškrtnutý Reset na "Podľa pokladna", tak každá pokladňa bude mať vlastné počítanie, čiže prvý doklad na Pokladni1 bude začínať od jedna, prvý na Pokladni2 tiež od jedna.
Ak nie je zaškrtnutý Reset, tak poradové číslo pokračuje od posledného, aj keď sa Rok, Mesiac, alebo Pokladňa zmení.
Ak teda chcete mať číslo mesiaca zahrnuté v čísle dokladu (teda 01 až 12), ale nechcete aby sa poradové číslo začínalo každý mesiac od jedna, vypnite Reset.

Počítadlá:
Zobrazuje všetky počítadlá pre tento číselný rad. Po kliknutí na číslo v stĺpci počítadlo sa dá toto číslo prepísať a uložiť.
Je to posledne použité poradové číslo v čísle dokladu, takže tu si ho môžete meniť, pokiaľ ste napríklad doklad zmazali a chcete posunúť počítadlo dozadu.
V dalšom stĺpci ukazuje komplet číslo dokladu, ktoré bude nasledovať.

Ak ste zmenili logiku číslovania, zmažte staré počítadlá a stlačte “Vytvor nové počítadlá pre rok”.

Môžete si nastaviť aj viac číselných radov ak chcete. Zákon to nezakazuje. Na každom novom doklade sa dá vybrať číselný rad.
Napríklad môžete mať vlastný číselný rad pre zahraničných odberateľov a vlastný pre domácich. Alebo podľa prevádzky...
Ako si zmením údaje mojej firmy?
Otvore v menu Partneri
Stlačte "Moja firma" v hornej ponuke alebo otvorte svoju firmu v zozname partnerov.
Otvorí sa Vám karta partnera - Vás.
Kde nastavím kontaktný telefón a email, čo chcem mať na faktúre?
Otvore v menu Partneri
Stlačte "Moja firma" v hornej ponuke alebo otvorte svoju firmu v zozname partnerov.
Otvorí sa Vám karta partnera - Vás.

V kolonke Kontakty je prvý záznam - ten sa zobrazuje na faktúre. Prepíšte údaje ako potrebujete a dajte uložiť.
Kde si nastavím bankový účet na faktúru? Kde si nahodím všetky moje bankové účty?
Choďte do menu Banka > Bankové účty
Prepíšte si účet ako potrebujete.
Môžete si aj pridávať a mazať ďalšie svoje bankové účty.
Zaškrtnite, ak ho chcete ako predvolený účet na doklady (faktúry a zálohové faktúry).

Pri tvorbe faktúry si môžete vybrať iný účet ako predvolený.
Nastavenia tlače: Ako nastaviť, aby pri tlači faktúry netlačilo www adresu, hlavička a päta...
Mozilla Firefox:Explorer:Chrome:

Mám dohodnuté splatnosti s dodávateľmi aj odberateľmi. Kde si nastavím predvolenú splatnosť, ktorú mi bude samé dávať na faktúry?
Otvore v menu Partneri
Otvorte partnera v zozname partnerov.
Nastavte jeho predvolenú splatnosť - v dňoch.

Kde si môžem zmeniť meno?
Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu obrazovky.
Alebo po prihlasení, napravo od výberu firmy, je tlačidlo "Zmeniť moje meno a heslo".
Kde si môžem zmeniť heslo?
Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu obrazovky.
Alebo po prihlasení, napravo od výberu firmy, je tlačidlo "Zmeniť moje meno a heslo".
Kde si môžem zmeniť svoj email?
Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu obrazovky.
Alebo po prihlasení, napravo od výberu firmy, je tlačidlo "Zmeniť moje meno a heslo".
Zmena emailu podlieha verifikácii nového emailu - na nový email Vám príde kontrolný PIN kód.
Kde si môžem skontrolovať históriu svojich prihlásení?
Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu obrazovky.
Kde si môžem pozrieť históriu, čo sa dialo v mojej firme?
Choďte do Menu > Iné > História.
Alebo na hlavnej obrazovke firmy, za názvom a adresou Vašej firmy je modrým "História."
Ako si môžem pozrieť čo sa dialo s dokladom X?
Choďte do Menu > Iné > História.
Vo filtri do políčka Text napíšte číslo dokladu a dajte Hľadať.
Čo keď bude niekto hádať moje heslo?
V programe funguje časový zámok. Ak zadáte 3x za sebou nesprávne heslo, nebude sa dať 3 minúty prihlásiť z tejto IP.
Ak zadáte štvrtý krát nesprávne heslo, nebude sa dať 6 minúť prihlásiť z tejto IP.
Ak zadáte piaty krát nesprávne heslo, nebude sa dať 12 minúť prihlásiť z tejto IP.
Ak zadáte šiesty krát nesprávne heslo, nebude sa dať 24 minúť prihlásiť z tejto IP.
atď.
Všetky chybné prihlásenia vidíte v histórii Vašich prihláseni: Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu obrazovky.
Ako sa dostanem na výber firmy - prvú obrazovku?
Kliknite na logo domček a skočíte na hlavnú obrazovku firmy.
Kliknite znova na logo domček a skočíte na obrazovku výber firiem.
Ako si pridám logo firmy, spodný reklamný banner a pečiatku na faktúru?
V Menu > Iné > Pečiatka a Logo.
Čo znamená "Hlavný"?
To je Hlavný Filter alebo Hlavný pohľad.
Môžete si ukladať svoje filtre aj svoje vlastné pohľady na zoznamy.
Napríklad keby som mal dva bankové účty, tak si v prehľade bankových pohybov urobím aj Filter BU1, ktorý mi rovno vyplní číslo účtu1. A Filter BU2, ktorý mi rovno vyplní číslo účtu 2.

(Filter s názvom Pohľadávky na obrázku automaticky vyplnil účet 31 a neuhradené.)

Pohľady sú o tom, aký zoznam chcete. Môžete si nastaviť aké stĺpce chcete vidieť, v akom poradi, v akej šírke stĺpcov, ako zoradiť zoznam... Nastavíte si a dáte uložiť Pohľad cez tlačítko Nový.
Tak sa Vám pridá do zoznamu Vašich pohľadov a nabudúce len kliknete na názov pohľadu a zoznam sa Vám ukáže tak ako ste si nastavili.
Chcem hľadať podľa dátumu splatnosti ale nemám to vo filtri. Čo teraz?
V okienku Filter v pravom rohu je "Pridaj podmienku". Pridajte si dátum splatnosti a môžete hľadať aj podľa neho.
Ak chcete hľadať od-do, stlačte Do: modrá šípka. Ak chcete len za konkrétny dátum, treba Do: zabaliť.
Ak chcete potom z filtra dátum splatnosti vyhodiť, podržte nad ním myš 2 sekundy a ukáže sa tlačítko skryť.

Ako si pridám stĺpec do zoznamu? Ako zmažem stĺpec zo zoznamu?
V okienku Pohľad napravo hore je "Pridaj stĺpec".
Na zmazanie stĺpca podržte myš 2 sekundy nad názvom stĺpca a objaví sa tlačítko skryť.
Stĺpce sa rozširujú alebo zužujú ako v exceli - chytením za hranicu medzi stĺpcami.
Ak si želáte pôvodné rozmiestnenie stĺpcov (Hlavný Pohľad), stlačte Reset napravo v pohľade.
Ak si chcete toto nastavenie stĺpcov uložiť ako samostatný pohľad, stlačte "Nový" (pohľad) napravo v pohľade, napíšte názov pohľadu a dajte OK.
Zoraďovanie sa mení klikom na názov/hlavičku stĺpca. Táto hlavička sa vymodrí. Opätovným klikom na ňu sa zoznam zoradí opačne (zostupne/vzostupne).

V čísle dokladu mi píše duplicitné počítadlo. Ako to opraviť?
Choďte do Menu > Iné > Číslovanie dokladov.
Otvorte číslovanie, ktoré riešite. (napr. Pokladňa výdaj)
V spodnej tabuľke sú všetky počítadlá pre tento číselný rad.
V stĺpci "Nasleduje" píše aké číslo dokladu nasleduje. Tie riadky, kde Vám píše duplicitné počítadlo, zmažte.
Ako rýchlo prepísať poznámku na doklade alebo text položky na faktúre?
Ak chcete niečo prepisovať na doklade, väčšinou musíte doklad odúčtovať a dať Edit.
Ale poznámku a text položky na faktúre môžete prepisovať aj na zaúčtovaných dokladoch. Otvorte si doklad a kliknite na poznámku alebo text položky.
Ako si pozriem pohyby jedného konkrétneho tovaru?
Choďte do Menu > Sklad > Skladový denník položky.


Ako si pozriem kto editoval príjemku?
Choďte do Menu > Iné > História
Do políčka "Čo" napíšte číslo príjemky a dajte hľadať.
Ako prepojiť ERP na program?
Podporujeme registračné pokladne ERP Elcom, ktoré vedia fungovať aj ako fiškálny modul:
Euro-100T (Model F), Euro-200TX/TE (Model F), Euro-500T/TX/TE Handy (Model F), Euro-1000T (Model F), Euro-2000T/TE Alpha (Model F), Euro-2100TE (Model F) a Elcom-500FP (Model F)

Môžete na nej robiť bločky aj cez počítač, aj bez neho.

e-shop výrobcu:
http://eshop.elcom.eu/registracne-pokladnice/

U technika, ktorý Vám bude fiškalizovať ERP si vypýtajte tieto nastavenia:
Merné jednotky: ID 0 až 7. Ak chcete nejaké iné, dajte si tam svoje.
0 ks
1 kg
2 m2
3 m3
4 bal
5 t
6 q
7 bm

Desatinné miesta:
Cena: 2des
Množstvo: 3des

PLU:
1 tovar
2 sluzba

Maximálna povolená zľava:
99,9%

Na počítač, s ktorým bude ERP spojená USB káblom, potrebujete:
1. Nainštalujte USB driver http://www.sgucto.sk/prirucka/erp/USBdriver.zip. (last update Sept 2, 2012)
2. Nainštalujte prevodník USB na COM http://www.sgucto.sk/prirucka/erp/silicon.zip. (last update Sept 2, 2012, Win7 OK)
3a. Stiahnite si XAMPP http://www.sgucto.sk/prirucka/erp/xampplite.zip (Last update: Dec 5, 2015).
3b. Rozbaľte xampp.zip priamo na C:\ - vytvorí sa adresár xampplite a v ňom program. Musí byť na C:\, lebo sú v ňom nastavené cesty.
3c. Choďte do C: mpplite\ a spustite súbor apache_start.reg. Dajte OK na zápis do registrov Windows. Zabezpečuje to spustenie apache po štarte windowsu.
Poznámka pre Windows 10: Po prvom reštarte sa bude pýtať či ozaj ma spustiť ten Apache. treba dať že áno, pri ďalších spusteniach sa už nepýta.
3d. Zapojte USB kábel do počítača a zapnite ERP.
4. Zistite si, aké číslo COM portu Vám dal počítač na Váš prevodník Silicon Labs - choďte do Device Managera - Tento Počítač, pravý klik Vlastnosti, Správca zariadení.
5. Choďte do C: mpplitelcom\ a otvorte v Notepade súbor comm2A.cfg. Hneď na začiatku súboru sa nastavuje číslo COM portu. Prepíšte na to čo máte vy. Ak máte inú pokladňu ako je Euro100T-F, treba v tomto cfg aj prepísať ID pokladne (štvrtý riadok, tretie číslo 67):
ID ERP pokladna, popis
67 Euro-100T model F - úzka páska 2,5cm, 18 znakov. Na bazoši 150€.
70 Euro-200TE model F - široká páska 5cm, 24 znakov na riadok, veľké písmenká. Nová 590€, na bazoši 300€.
71 Euro-200TX model F - stredná páska 3,8cm, 24 znakov. Nová 480€.
72 Euro-2100TE model F
74 Euro-1000T model F
75 Euro-2000T Alpha model F
76 Euro-2000TE Alpha model F
77 Euro-500T Handy model F
78 Euro-500TE Handy model F
79 Euro-500TX Handy model F
80 Elcom-500FP model F

6. V súbore euro100t.php na začiatku súboru sú nastavenia pre desatinné miesta. Ak máte v ERP iné, môžete to zmeniť tu. 100 znamená 2 desatinné, 1000 znamená 3 desatinné... Tu si tiež prepíšte merné jednotky, ak ste si dali spraviť pri fiškalizácii iné ako je uvedené vyššie.
7. Dajte si ERP do tréningového režimu: 5 Mode a môžete skúsiť poslať bloček spustením OnlinePredaj.bat.
8. Reštartujete PC, prihláste sa do účtoonline a skúste niečo predať cez ERP. (tréningový režim je 5 Mode, riadny režim je 1 Mode)

Ak by Vám vypadol internet, môžete dočasne predávať cez ERP cez PLU 1 a PLU 2.
Keď predávate cez počítač, názvy tovarov, ceny, množstvá, merná jednotky aj zľavy posiela počítač.
Úhrady faktúr v hotovosti sa tiež dajú robiť v účtoonline: Spravte v účtoonline pokladničný doklad a v hornom menu je "Poslať do ERP".

Riešenie možných konfliktov na COM portoch:
1. Ak Vám vypisuje port obsadený, či vždy alebo niekedy, potom nejaký program behá po COM portoch a obsadzuje ich.
Napríklad programy JAVA pre záložné batérie prepojené cez USB na počítač. Skúste killnúť JAVA program, alebo odinštalovať.
Druhá možnosť je, že sa nejaký program nainštaloval na port čo už je obsadený pre ERP. Môžete v Device Managerovi zmeniť číslo COM portu pre Silicon Labs - pravý klik na driver a Advanced Tab.
2. Niekedy to nejde: staré tlačiarne Brother prepojené cez USB majú divoký driver, problém s USB radičom. Skúste inú tlačiareň.

Kde nastavím, že som už platca DPH? Čo treba všetko nastaviť ak som už platca alebo neplatca DPH?
Choďte do Menu > Iné > DPH
Vyberte v hornom menu: Nastavenia DPH a Hlavička výkazov DRSR

Zaškrtnite, či ste platca DPH, zaškrtnite či ste kvartálny platca DPH (nie mesačný platca) a dajte Uložiť.

Ak používate aj Sklad-online a tovarové karty, môžete si nechať hromadne zmeniť sadzbu DPH na tovarových kartách a prepočítať ceny. Na to slúži v hornom menu "Hromadne zmeniť DPH na tovarových kartách".
A) Z neplatcu na DPH na platcu:
Doteraz ste mali na tovarových kartách sadzbu DPH 0% a cenu s DPH aj bez DPH rovnakú.
Odteraz ak ste platca DPH, budete mať predajnú cenu bez DPH o 20% nižšiu ako cenu s DPH. (alebo o 10%, ak predávate lieky či potraviny atď.)
Napríklad, doteraz ste predávali tovar1 za 5€. Odteraz bude stáť 4,17€ bez DPH a 5€ s DPH.
Táto hromadné funkcia Vám teda prepočíta ceny bez DPH na všetkých kartách, ceny s DPH ostanú ako boli a tiež Vám nastaví sadzbu DPH na tovarových kartách na 20% (resp. aktuálnu platnú hornú sadzbu).
B) Z platcu DPH na neplatcu:
Podobná hromadná funkcia. Nastaví sadzbu DPH na tovarových kartách na 0% a nastaví predajnú cenu bez DPH na takú istú, aká je cena s DPH.

Otázka podnikateľa: Oplatí sa mi prejsť na platcu DPH?
Odpoveď: väčšinou áno.
Čo treba brať do úvahy pri rozhodovaní:
1. Zarábate väčšinou na poskytovaní služieb, alebo na predaji tovaru?
2. Väčšina Vašich klientov sú firmy čo sú platci DPH, alebo skôr bežní ľudia a vládne organizácie, čo sú neplatci DPH?
Ak robíte služby, je jedno či ste platca DPH. Ak beriete 30€ za hodinu, pre každého je to stále len 30€ za hodinu.
Ak robíte služby pre firmy a tlačia Vás, aby ste boli platca DPH, nerozumejú tomu čo hovoria. Ak sa stanete platcom DPH, budete fakturovať 36€ za hodinu (30*1,2). Takže 30€ pre Vás a 6€ pre vládu, pričom tých 6€ si môže Váš zákazník odpočítať z povinnosti DPH. Kde je rozdiel? Nikde.
Ale ak robíte služby aj pre bežných ľudí, budete o 6€ drahší ako Váš kolega, ktorý je neplatca DPH. A pritom nezarobíte ani cent navyše.
Ak predávate aj tovar, to je iná káva. Ak ste platca DPH, tovar nakupujete o 20% lacnejšie, lebo si môžete odpočítavať z povinnosti DPH. Takže naproti Vášmu kolegovi, čo je neplatca DPH, môžete pri rovnakých predajných cenách zarobiť o 20% viac.
Riešenie: Ak máte malú firmu s obmedzenou možnosťou rastu, spravte si dve firmy s.r.o. Jednu ako platca DPH a druhú ako neplatca. Jednu na tovar a druhú na služby pre bežných ľudí.
Náklady na založenie sro na Slovensku sú minimálne (do 300€) a vďaka softwaru účtoonline nemusíte veľa platiť účtovníčke a môžete mať svoje firmy pod kontrolou.

Ďalšie info o Dani z pridanej hodnoty vo svete (value added tax VAT): wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax.
V príjemke a dodacom liste nepotrebujem niektoré stĺpce a niektoré by mohli byť širšie...
Môžete si nastaviť šírku stĺpcov a aj to, ktoré sa majú skryť.Môžete si nastaviť vlastné stĺpce v príjemke či výdajke.
Keď dáte nová príjemka alebo výdajka, alebo dáte nejakú editovať, vpravo hore nad položkami je tlačidlo "Stĺpce".


Môžete si nastaviť vlastné stĺpce v zobrazení hotovej príjemky či výdajky.
Keď otvoríte nejakú príjemku alebo výdajku vpravo hore nad položkami je tlačidlo "Stĺpce".
Takže môžete mať vlastné zobraznie keď robíte príjemku či výdajku, a keď ju len pozeráte. Napríklad EAN (čiarový kód) možno potrebujete pri nahadzovaní dokladu, ale nepotrebujete ho pri zobrazení dokladu.
Pri zobrazení hotovej príjemky/výdajky je šírka stĺpcov automaticky - podľa obsahu, takže šírka sa nastavuje len pre editovanie/tvorbu dokladu.
Sklad: ktorá cena je ktorá - nadobúdacia cena, nákupná cena, skladová cena, predajná cena, bez DPH a s DPH, tovarová karta a tovar na sklade.Nákupná cena sa používa keď prijímam tovar na sklad.
Skladová cena sa používa keď už mám tovar na sklade. (pre vás - hodnota tovaru na sklade)
Predajná cena sa používa keď tovar predávam. (cena pre zákazníka)

Môže byť nákupná cena iná ako skladová cena?
Áno. Ak používate priemerné skladové ceny, tak ako na obrázku, nákupná cena bola raz euro a druhý raz 1,60. Skladová cena je v tomto prípade 1,30.
Pri priemerných cenách sa skladová cena prepočítava pri každej príjemke - podľa množstva a nákupnej ceny.
Ak chcete používať systém cien FIFO na niektoré tovary, používajte stlpec šarža a tam dávajte napr. číslo príjemky.V sklade Menu sú prvé tri položky:


- Skladový denník: tu sú všetky príjemky, výdajky a prevodky (dodací list je tiež výdajka)
- Tovar: tu nájdete všetok tovar, ktorý máte na skladoch
- Karty: tu sú všetky tovarové karty - teda definície tovarov, ich názov, predajnú cenu - bez ohľadu či ich máte na sklade alebo či boli prijaté

Príklad:
Máme dva sklady, SKLAD1 a SKLAD2.
Predávame banány a pomaranče. Vytvoríme teda dve karty.
Spravím jednu príjemku na SKLAD1, 2 banány.
Spravím druhú príjemku na SKLAD2, 3 banány.
Výsledok:
V "Menu>Karty" vidím stále babány a pomaranče.
V "Menu>Tovar" vidím iba banány, lebo len tie mám na sklade. Vidím tam dva riadky, 2 banány na sklade1 a 3 banány na sklade2.
V "Menu>Skl.denník" vidím dve príjemky.

Kartu "banány" si spravíte iba raz a môžete ich mať na viacerých skladoch. Netreba na každý sklad robiť samostatnú kartu.
Keď chcete zmeniť názov na "banány žlté", prepíšete názov na karte a máte na všetkých skladoch premenované na "babnány žlté".
Na karte si nastavujete aj predvolenú maržu a predvolenú predajnú cenu, ktorá sa Vám ponúkne keď idete predávať (nová výdajka).
Čo je Hodnota a čo je Cena? A čo je Suma?(označovanie stĺpcov v programe)
V celom programe používame jednotný zmysel slov hodnota, cena a suma. Aj v účtovníctve aj v sklade.

Hodnota je číslo, akú to má pre Vás osobne hodnotu. Za koľko ste to kúpili.
Cena je číslo, akú to má hodnotu pre zákazníka. Za koľko to predávate zákazníkovi.
Suma je číslo spolu, zvyčajne spočítaný celý doklad.

Napríklad Váš tovar na sklade má hodnotu 1000 Euro - za toľko ste nakúpili tovar. A cenu má 2000 Euro - za toľko chcete predať tovar na sklade.

Správa pre akcionárov, Warren Buffet 2008:
"Pred mnohými rokmi ma Ben Graham naučil, že cena je to, čo zaplatíš a hodnota je to, čo dostaneš."


Export Import do Vášho eshopu na webareal.sk
Pokiaľ máte svoj e-shop na www.webareal.sk, môžete si viesť skladovú evidenciu, prípadne aj účtovníctvo, v SG účto online resp. Sklad online.

Čo sa dá robiť:
1. Importovať do SG skladu tovarové karty (číslo, názov, ceny atď.) formát Export produktov Money.
2. Importovať vybavené objednávky z Webarealu do SG skladu ako skladové výdajky/ dodacie listy.
3. Z výdajok môžete na klik robiť aj evidenciu faktúr a účtovanie.
4. Exportovať z SG skladu stav skladových zásob (množstvo na sklade) do Webarealu.

SG sklad > Menu > Iné > API & XML (e-shop):Webareal.sk administrácia horné Menu E-Shop, naľavo Export, záložka Export objednávok.


Export produktov - súbor export.xml - je zoznam všetkých tovarových kariet. Toto môžete použiť na začiatku, napríklad ak máte 1000 kariet v eshope, naimportujú sa do SG skladu. (súbor max. 30MB). Formát vyberte Money XML.
Export objednávok - súbor orders.xml - sú objednávky z eshopu za nejaké obdobie. Naimportujú sa Vám len tie objednávky, ktoré ste označili za vybavené a také, ktoré ste ešte neimportovali. Takže môžete importovať aj viackrát to isté obdobie, pokiaľ ste vybavili nejaké nové objednávky v eshope.
Zákazníci sa Vám naimportujú automaticky do Partnerov - identifikátor zákazníka je email.
Nové tovarové karty sa tiež naimportujú automaticky, pokiaľ sa v sklade nenachádzajú. Identifikátor je číslo tovaru.
Pokiaľ nebude dostatok tovaru na sklade, tak Vás SG sklad upozorní, aby ste najprv urobili príjemku týchto tovarov.
Variabilný symbol (VS) vo výdajke je číslo objednávky z eshopu.

Import produktov - export stavu zásob z SG skladu do webareal Vám vytvorí XML, kde bude počet tovarov na sklade. Ten si zasa môžete importovať do eshopu, pokiaľ tam chcete mať zobrazené, či je položka na sklade a koľko ks.

Adresa dodania je iná ako sídlo firmy. Chcem to na faktúre.
Jeden partner, odberateľ či dodávateľ, môže mať hocikoľko adries.
Otvorte si kartu partnera a pridajte mu nové adresy (časť Adresy). Menu > Partneri.

Potom na faktúre vyberte odberateľa a pod ním je kolonka Adresa dodania: a tam môžete vybrať inú adresu ako sídlo - výber sa načítava z partnera.Ak je nastavená na faktúre iná adresa, bude sa faktúra aj tlačiť s adresou sídla aj adresou dodania.Ako postupovať pri inventúre skladových zásob na konci roka
Vytlačte si inventúru k 31.12.
Sklad > Reporty > Inventúra ku dňu

Obehnite si sklad a poznačte fyzický stav na ten papier.

Čo bude chýbať: spravte výdajku 31.12, typ inventurne manko, predajné ceny dávajte nula.
Čo budete mať navyše: spravte príjemku k 31.12, typ inventurny prebytok.

Manko a prebytok zahláste účtovníčke.

Mínusové skladové ceny
Môže sa stať, že máte tovar na sklade v mínusových cenách, alebo v plusových, ktoré sú uletené (dosť sa odlišujú od bežnej nákupnej ceny).
Alebo máte na sklade nula ks, ale s nejakou cenou.
Stane sa to, pokiaľ ste editovali príjemku a znížili/zvýšili ste nákupnú cenu po tom, čo už ste tovar z toho skladu vydali.
Ako to opraviť?
Otvorte nejakú výdajku, kde je ten tovar a uložte ju. Skladové ceny na výdajke sa prepočítajú a tiež skladové ceny v "Tovar na sklade".
Ak bolo množstvo na sklade nula, bude aj skladová opravená na nulu.
Ak bola uletená skladová cena, opraví sa na peknú cenu.

Ako nájsť príjemky a výdajky s nejakým tovarom?
Menu > Príjem/výdaj > Skladový denník položky
do filtra napíšte časť názvu tovaru
Ak chcete hľadať podľa čísla alebo EAN, vo filtri vpravo hore dajte "Pridaj podmienku" a pridajte si čo potrebujete.
Nulový sklad - Faktúra a dodák pred vydaním zo skladu
Keď robíte príjemku alebo výdajku (dodací list), vždy vyberáte aj sklad. Vo výbere máte aj "Nulový sklad".
Nulový sklad nie je normálny sklad, je to virtuálny sklad, ktorý má vždy hodnotu nula.
Ak spravíte príjemku na Nulový sklad, tovar sa nikde neprijme.
Ak spravíte výdajku z Nulového skladu, tovar sa z nikade nevydá.
Využitie:
1. Chcete spraviť faktúru s dodacím listom, ale bez reálneho výdaja.
2. Chcete spraviť faktúru s dodacím listom, ale tovar ešte nemáte na sklade.
3. Chcete si pripraviť príjemku dopredu.
Neskôr môžete zmeniť v príjemke/výdajke Nulový sklad na Váš normálny sklad a tovar sa reálne prijme alebo vydá z normálneho skladu.
Prílohy k dokladom
Ku všetkým dokladom si môžete pridávať súbory ako prílohy.
K príjemke, výdajke, objednávke, faktúre atď.
Keď potom ten doklad otvoríte, budete si môcť pozrieť alebo stiahnuť aj tie prílohy.
Napríklad:
1. prišla Vám objednávka v exceli alebo v PDF od zákazníka. Zaevidujete si ju do systému a priložíte k nej to PDF alebo xls.
2. prišiel Vám dodací list v PDF a robíte z neho príjemku. Môžete si to PDF priložiť k tej príjemke.

10MB je na skúšku zadarmo. Inak sú tieto prílohy spoplatnené 49€/rok za 20GB.
20GB je cca 130.000 súborov, takže to by malo stačiť na dlho.
Generovanie faktúry zo skladu, Generovanie príjemky/výdajky z objednávky
Keď otvoríte príjemku alebo výdajku, hore je tlačítko "Generuj faktúru".
Keď potom tú faktúru uložíte, poznačí sa do príjemky/výdajky tá faktúra a príjemka/výdajka bude k nej priradená.

Keď otvoríte došlú objednávku, hore je tlačítko "Generuj výdajku".
Keď otvoríte vyšlú objednávku, hore je tlačítko "Generuj príjemku".
Keď potom tú príjemku/výdajku uložíte, poznačí sa do objednávky tá príjemka/výdajka a objednávka bude k nej priradená.

Pre spravenie jednej výdajky z viac objednávok, alebo jednej faktúry z viac výdajok, pozri otázku nižšie - Zberná faktúra, Zberná výdajka (dodák).
Zberná faktúra, Zberná výdajka (dodák)
Zberná faktúra je jedna faktúra z viacerých výdajok (dodacích listov), alebo aj jedna došlá faktúra z viacerých príjemok.
Postup: Na faktúre pri položkách je tlačitko "Pridaj SP/SV". (skladovú príjemku, skladovú výdajku).
Napíšete názov partnera alebo číslo dokladu, vyroluje sa výber dokladov, ktoré nemajú priradenú žiadnu faktúru.
Po výbere dokladu sa položky z neho pridajú do faktúry.
Takto môžete do jednej faktúry pridať x výdajok alebo príjemiek.
Zároveň stále môžete do faktúry pridať aj textové položky, ak potrebujete. Napríklad poštovné alebo extra zľavu (mínusom) atď.

Zberná výdajka (dodací list) alebo Zberná príjemka z objednávok.
Funguje rovnakým spôsobom ako Zberná faktúra. Vo výdajke/príjemke je tlačítko "Pridaj z objednávky".

Rozdiel oproti faktúre tam je, že riadky z objednávky sa načítavajú rovno do riadkov príjemky/výdajky.
Takže môžete zmeniť množstvo/ceny, pokiaľ došlo k nejakej zmene oproti objednávke. Je potom na Vás, či konkrétna objednávka ostane priradená k tejto výdajke/príjemke alebo nie.
Môžete si tak sami vybrať systém, akým vo Vašej firme budete evidovať vybavené a nevybavené objednávky.
Export do Excelu
Môžete exportovať do Excelu skoro všetko.
Partnerov, Tovarové karty, Tovar na sklade, Príjemky/Výdajky spolu, položky príjemok/výdajok spolu alebo položky z jedného dokladu, Pokladničné doklady, Faktúry atď.
Import zákazníkov, odberateľov, dodávateľov z Excelu
Partnerov si môžete nahrať z Excelu - tu je vzorový súbor.
Prvý riadok je názov stĺpcov a ďalšie riadky sú jednotlivé položky. Poradie stĺpcov nie je dôležité. Stĺpce s iným názvom sa ignorujú.
Ak je už partner s rovnakým IČO-m vo Vašej databáze, takého nenahrá.
Pozn.: Ak prehadzujete partnerov z jednej firmy do druhej, tak Partneri > Excel, uložiť súbor, otvorte súbor, Uložiť ako "Excel". Tento súbor môžete potom importovať.
Import skladových kariet z Excelu - aj update
Tovarové karty si môžete nahrať z Excelu - tu je vzorový súbor.
Prvý riadok je názov stĺpcov a ďalšie riadky sú jednotlivé položky. Poradie stĺpcov nie je dôležité. Stĺpce s iným názvom sa ignorujú.
"cislo" alebo "ean13" = číslo tovaru alebo čiarový kód - aspoň jeden musí byť ako identifikátor.

Môžete to použiť nielen na hromadné nahratie nových kariet, ale aj na update existujúcich kariet.
Napríklad dodávateľ Vám poslal nový cenník v exceli, kde je EAN a nová predajná cena. Nechajte tam len tieto dva stlpce, nazvite ich ean13 a cena a keď naimportujete tento súbor, update-nú sa Vám všetky ceny vo Vašich tovarových kartách. Ak používate rovnaké číslo tovaru ako Váš dodávateľ, ak netreba ani EAN, môžete robiť update na základe čísla tovaru, lebo aj to sa berie ako identifikátor tovaru.
Import počiatočného stavu skladu z Excelu
Počiatočný stav skladu je zvyčajne jedna veľká príjemka. Môžete ju nahrať ručne, alebo si ju naimportovať z excelu - tu je vzorový súbor.
"cislo" alebo "ean13" = číslo tovaru alebo čiarový kód - aspoň jeden musí byť ako identifikátor tovaru - čiže musíte mať už nahraté tovarové karty, predtým ako idete robiť tento import príjemky.
(Import tovarových kariet sa tiež dá robiť z excelu, viď otázka vyššie).

Pozn.:
Táto importovaná príjemka môže mať aj 10.000 riadkov a program ju naimportuje za pár sekúnd - ide to rovno do SQL enginu.
Pokiaľ ale chcete tútu príjemku aj niekedy v budúcnosti meniť - tak odporúčame spraviť to na viac príjemiek po cca max 300 riadkov.
Pretože editovanie príjemky je jednak obmedzené na 500 riadkov a to z dôvodu výkonu Vášho prehliadača. Je to proste veľa políčok, jeden riadok je 13 políčok x 500 = 6500 políčok, to už má čo robiť ten prehliadač.
Import položiek z excelu do príjemky/výdajky/objednávky
Môžete si robiť aj import z excelu, keď nahadzujete položky príjemky, výdajky alebo objednávky.
Ak Vám dodávateľ posiela dodacie listy aj v exceli, vie to veľmi urýchliť prácu. Alebo zákazník objednávky.

Tu je vzorový súbor.
"cislo" alebo "ean13" = číslo tovaru alebo čiarový kód - aspoň jeden musí byť ako identifikátor tovaru.

Tieto položky sa nahrávajú do otvoreného dokladu, akoby ste ich nahadzovali ručne. Takže po importe ich môžete upraviť. Pokiaľ nedáte uložiť doklad, nič na neuloží.


Dá sa to použiť aj vo vnútri Vašej firmy, ak chcete kopírovať/prehadzovať položky z dokladov medzi sebou.
Z každého hotového dokladu môžete urobiť export položiek, ktorý už má názvy stlpcov ako treba.


Tieto potom môžete importovať do hocijakého nového dokladu.
Napr. exportovať položky z príjemky a importovať ich do novej výdajky, alebo do objednávky a vice versa.

Tiež môžete použivať export položiek do excelu z výdajky a posielať xls veľkým zákazníkom a ulahčiť mu tak robenie príjemky.
Pozor aby ste mu neposlali aj Vaše skladové ceny - stlpec hodnota vymažte.

Limitné stavy tovaru na sklade a generovanie vyšlej objednávky
Limitné stavy slúžia na zabezpečenie optimálneho stavu skladu, aký Vaša firma potrebuje.

Sú to dve čísla:
Limit-min: minimálny stav na sklade, aký chcete mať
Limit-ideal: ideálny stav na sklade, aký chcete mať
Tieto stavy jednak vidíte v prehľade tovaru na sklade, spolu s aktuálnym množstvom na sklade a môžete si to exportovať do excelu.
Môžete generovať vyšlú objednávku na základe nastavených limitov a dodávateľa v skladovej karte.

Ak je množstvo na sklade menšie ako "Min Limit", pridá ho do objednávky, aby bolo na sklade množstvo "Ideal limit".
Napr. Na sklade je 5 ks, Min Limit = 10, Ideal Limit = 40, tak do objednávky pridá 35 ks.
Ak zaškrtnete "Zahrň aj nevydané došlé objednávky", tak pridá aj všetok tovar z nevydaných došlých objednávok. Nevydané sú tie, ktoré nie sú priradené k žiadnej výdajke.
Ak zaškrtnete aj "Iba nevybavené", tak tam zahrnie len objednávky, ktoré nie sú označené ako vybavené. Vybavená/Nevybavená je kvačka v objednávke.

Ak si zadáte Limit-min = 0, tak do vyšlej objednávky vždy zahrnie tento tovar až do výšky Limit-ideal. Tak si zabezpečíte pravidelne stav Limit-ideal.

Limitné stavy tovarov si môžete aj hromadne naimportovať z Excelu.
Tu je vzorový súbor.
Najrýchlejšia cesta: exportujte si do excelu skladove karty, nechajte len stlpec cislo a dorobte ostatne stlpce podla prikladu hore.

Rezervácie tovaru z objednávky
Pri evidovaní došlej objednávky môžete zaškrtnúť "Rezervovať" pre rezervácie položiek objednávky.


Rezervovaný tovar je blokovaný na sklade, teda nie je možné ho vydať.
Keď dáte generovať výdajku z takejto objednávky a uložíte ju, vtedy sa tento rezervovaný tovar vydá zo skladu.

Ako odrezervovať:
Sú 3 možnosti:
1. otvorte objednávku, Edit, zrušte "Rezervovať" a dajte uložiť objednávku. (obr. hore)
2. otvorte objednávku a zaškrtnite "Vybavená". Ak bola rezervovaná, tak sa aj tovar odrezervuje. (obr. dole)
3. štandardne, popísané vyššie, teda vygenerovať výdajku z tejto objednávky.


Kde ukazuje, že je rezervované:
1. pri nahadzovaní výdajky alebo objednávky ukazuje aj "Na sklade" a pokiaľ je rezervované, tak aj množstvo rezervované a voľné.
2. v tovare na sklade. Menu > Tovar. (stlpec môže byť vzadu alebo skrytý, daj pridať stlpec, presuň dopredu)
3. v tovarovej karte, "Stavy a Limity"

Kde pozrieť objednávky, kde je rezervovaný konkrétny tovar:
Tovarová karta, dole je tabuľka "Kde je rezervované". Na číslo objednávky sa dá kliknúť a otvorí ju.
Môžete dať vybavená a odrezervuje sa. A znova kliknúť na tovar a otvorí sa karta...


Pozn.: Dá sa rezervovať aj konkrétna šarža tovaru alebo seriové číslo.
Grafy
Jeden obrázok má hodnotu tisíc slov.
Na hlavnej stránke Vašej firmy vidíte dva online grafy.


Prvý hovorí o Vašom výkone v predaji. Obrat bez DPH a s DPH + zelená lajna je zisková marža.
Druhý hovorí o hodnote skladu a pohyboch v ňom, tj. príjem a výdaj (zarátava aj prevody medzi skladmi)
Dá sa filtrovať podľa skladu alebo za všetky sklady spolu.

Komis, komisionálny predaj, ako na to
- mame zakaznikov co maju komis. Robia to takto: Veci v komise maju prijate na samostatnom “Sklade Komis” za predpokladanu cenu. Ten nedavaju ani do uctovnictva, lebo tovar realne nekupili.
Ked predavaju veci z komisu, vydavaju z tohto skladu.
Potom raz za napr. mesiac spravia zoznam vsetkych veci co predali cez komis – Menu > prijem/vydaj > skladovy dennik s polozkami > filter vydaj + mesiac, Export do excelu.
Ten excel poslu dodavatelovi, on im spravi fakturu a ten tovar si prijmu na normalny sklad – za realne ceny ako im dal dodavatel. A hned to vsetko aj vydaju. (export import poloziek).
Takze nie je problem ani s cenou ani s evidenciou.
- ked im dodavatel posle nejake nove veci na komis, jednoducho si ich prijmu na “sklad komis”.