Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Sklad: ktorá cena je ktorá - nadobúdacia cena, nákupná cena, skladová cena, predajná cena, bez DPH a s DPH, tovarová karta a tovar na sklade.
Nákupná cena sa používa keď prijímam tovar na sklad.
Skladová cena sa používa keď už mám tovar na sklade. (pre vás - hodnota tovaru na sklade)
Predajná cena sa používa keď tovar predávam. (cena pre zákazníka)

Môže byť nákupná cena iná ako skladová cena?
Áno. Ak používate priemerné skladové ceny, tak ako na obrázku, nákupná cena bola raz euro a druhý raz 1,60. Skladová cena je v tomto prípade 1,30.
Pri priemerných cenách sa skladová cena prepočítava pri každej príjemke - podľa množstva a nákupnej ceny.
Ak chcete používať systém cien FIFO na niektoré tovary, používajte stlpec šarža a tam dávajte napr. číslo príjemky.V sklade Menu sú prvé tri položky:


- Skladový denník: tu sú všetky príjemky, výdajky a prevodky (dodací list je tiež výdajka)
- Tovar: tu nájdete všetok tovar, ktorý máte na skladoch
- Karty: tu sú všetky tovarové karty - teda definície tovarov, ich názov, predajnú cenu - bez ohľadu či ich máte na sklade alebo či boli prijaté

Príklad:
Máme dva sklady, SKLAD1 a SKLAD2.
Predávame banány a pomaranče. Vytvoríme teda dve karty.
Spravím jednu príjemku na SKLAD1, 2 banány.
Spravím druhú príjemku na SKLAD2, 3 banány.
Výsledok:
V "Menu>Karty" vidím stále babány a pomaranče.
V "Menu>Tovar" vidím iba banány, lebo len tie mám na sklade. Vidím tam dva riadky, 2 banány na sklade1 a 3 banány na sklade2.
V "Menu>Skl.denník" vidím dve príjemky.

Kartu "banány" si spravíte iba raz a môžete ich mať na viacerých skladoch. Netreba na každý sklad robiť samostatnú kartu.
Keď chcete zmeniť názov na "banány žlté", prepíšete názov na karte a máte na všetkých skladoch premenované na "babnány žlté".
Na karte si nastavujete aj predvolenú maržu a predvolenú predajnú cenu, ktorá sa Vám ponúkne keď idete predávať (nová výdajka).