Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Rezervácie tovaru z objednávky

Pri evidovaní došlej objednávky môžete zaškrtnúť "Rezervovať" pre rezervácie položiek objednávky.


Rezervovaný tovar je blokovaný na sklade, teda nie je možné ho vydať.
Keď dáte generovať výdajku z takejto objednávky a uložíte ju, vtedy sa tento rezervovaný tovar vydá zo skladu.

Ako odrezervovať:
Sú 3 možnosti:
1. otvorte objednávku, Edit, zrušte "Rezervovať" a dajte uložiť objednávku. (obr. hore)
2. otvorte objednávku a zaškrtnite "Vybavená". Ak bola rezervovaná, tak sa aj tovar odrezervuje. (obr. dole)
3. štandardne, popísané vyššie, teda vygenerovať výdajku z tejto objednávky.


Kde ukazuje, že je rezervované:
1. pri nahadzovaní výdajky alebo objednávky ukazuje aj "Na sklade" a pokiaľ je rezervované, tak aj množstvo rezervované a voľné.
2. v tovare na sklade. Menu > Tovar. (stlpec môže byť vzadu alebo skrytý, daj pridať stlpec, presuň dopredu)
3. v tovarovej karte, "Stavy a Limity"

Kde pozrieť objednávky, kde je rezervovaný konkrétny tovar:
Tovarová karta, dole je tabuľka "Kde je rezervované". Na číslo objednávky sa dá kliknúť a otvorí ju.
Môžete dať vybavená a odrezervuje sa. A znova kliknúť na tovar a otvorí sa karta...


Pozn.: Dá sa rezervovať aj konkrétna šarža tovaru alebo seriové číslo.