Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Mám dohodnuté splatnosti s dodávateľmi aj odberateľmi. Kde si nastavím predvolenú splatnosť, ktorú mi bude samé dávať na faktúry?

Otvore v menu Partneri
Otvorte partnera v zozname partnerov.
Nastavte jeho predvolenú splatnosť - v dňoch.