Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Limitné stavy tovaru na sklade a generovanie vyšlej objednávky

Limitné stavy slúžia na zabezpečenie optimálneho stavu skladu, aký Vaša firma potrebuje.

Sú to dve čísla:
Limit-min: minimálny stav na sklade, aký chcete mať
Limit-ideal: ideálny stav na sklade, aký chcete mať
Tieto stavy jednak vidíte v prehľade tovaru na sklade, spolu s aktuálnym množstvom na sklade a môžete si to exportovať do excelu.
Môžete generovať vyšlú objednávku na základe nastavených limitov a dodávateľa v skladovej karte.

Ak je množstvo na sklade menšie ako "Min Limit", pridá ho do objednávky, aby bolo na sklade množstvo "Ideal limit".
Napr. Na sklade je 5 ks, Min Limit = 10, Ideal Limit = 40, tak do objednávky pridá 35 ks.
Ak zaškrtnete "Zahrň aj nevydané došlé objednávky", tak pridá aj všetok tovar z nevydaných došlých objednávok. Nevydané sú tie, ktoré nie sú priradené k žiadnej výdajke.
Ak zaškrtnete aj "Iba nevybavené", tak tam zahrnie len objednávky, ktoré nie sú označené ako vybavené. Vybavená/Nevybavená je kvačka v objednávke.

Ak si zadáte Limit-min = 0, tak do vyšlej objednávky vždy zahrnie tento tovar až do výšky Limit-ideal. Tak si zabezpečíte pravidelne stav Limit-ideal.

Limitné stavy tovarov si môžete aj hromadne naimportovať z Excelu.
Tu je vzorový súbor.
Najrýchlejšia cesta: exportujte si do excelu skladove karty, nechajte len stlpec cislo a dorobte ostatne stlpce podla prikladu hore.