Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Kde nastavím, že som už platca DPH? Čo treba všetko nastaviť ak som už platca alebo neplatca DPH?

Choďte do Menu > Iné > DPH
Vyberte v hornom menu: Nastavenia DPH a Hlavička výkazov DRSR

Zaškrtnite, či ste platca DPH, zaškrtnite či ste kvartálny platca DPH (nie mesačný platca) a dajte Uložiť.

Ak používate aj Sklad-online a tovarové karty, môžete si nechať hromadne zmeniť sadzbu DPH na tovarových kartách a prepočítať ceny. Na to slúži v hornom menu "Hromadne zmeniť DPH na tovarových kartách".
A) Z neplatcu na DPH na platcu:
Doteraz ste mali na tovarových kartách sadzbu DPH 0% a cenu s DPH aj bez DPH rovnakú.
Odteraz ak ste platca DPH, budete mať predajnú cenu bez DPH o 20% nižšiu ako cenu s DPH. (alebo o 10%, ak predávate lieky či potraviny atď.)
Napríklad, doteraz ste predávali tovar1 za 5€. Odteraz bude stáť 4,17€ bez DPH a 5€ s DPH.
Táto hromadné funkcia Vám teda prepočíta ceny bez DPH na všetkých kartách, ceny s DPH ostanú ako boli a tiež Vám nastaví sadzbu DPH na tovarových kartách na 20% (resp. aktuálnu platnú hornú sadzbu).
B) Z platcu DPH na neplatcu:
Podobná hromadná funkcia. Nastaví sadzbu DPH na tovarových kartách na 0% a nastaví predajnú cenu bez DPH na takú istú, aká je cena s DPH.

Otázka podnikateľa: Oplatí sa mi prejsť na platcu DPH?
Odpoveď: väčšinou áno.
Čo treba brať do úvahy pri rozhodovaní:
1. Zarábate väčšinou na poskytovaní služieb, alebo na predaji tovaru?
2. Väčšina Vašich klientov sú firmy čo sú platci DPH, alebo skôr bežní ľudia a vládne organizácie, čo sú neplatci DPH?
Ak robíte služby, je jedno či ste platca DPH. Ak beriete 30€ za hodinu, pre každého je to stále len 30€ za hodinu.
Ak robíte služby pre firmy a tlačia Vás, aby ste boli platca DPH, nerozumejú tomu čo hovoria. Ak sa stanete platcom DPH, budete fakturovať 36€ za hodinu (30*1,2). Takže 30€ pre Vás a 6€ pre vládu, pričom tých 6€ si môže Váš zákazník odpočítať z povinnosti DPH. Kde je rozdiel? Nikde.
Ale ak robíte služby aj pre bežných ľudí, budete o 6€ drahší ako Váš kolega, ktorý je neplatca DPH. A pritom nezarobíte ani cent navyše.
Ak predávate aj tovar, to je iná káva. Ak ste platca DPH, tovar nakupujete o 20% lacnejšie, lebo si môžete odpočítavať z povinnosti DPH. Takže naproti Vášmu kolegovi, čo je neplatca DPH, môžete pri rovnakých predajných cenách zarobiť o 20% viac.
Riešenie: Ak máte malú firmu s obmedzenou možnosťou rastu, spravte si dve firmy s.r.o. Jednu ako platca DPH a druhú ako neplatca. Jednu na tovar a druhú na služby pre bežných ľudí.
Náklady na založenie sro na Slovensku sú minimálne (do 300€) a vďaka softwaru účtoonline nemusíte veľa platiť účtovníčke a môžete mať svoje firmy pod kontrolou.

Ďalšie info o Dani z pridanej hodnoty vo svete (value added tax VAT): wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax.