Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Import zákazníkov, odberateľov, dodávateľov z Excelu

Partnerov si môžete nahrať z Excelu - tu je vzorový súbor.
Prvý riadok je názov stĺpcov a ďalšie riadky sú jednotlivé položky. Poradie stĺpcov nie je dôležité. Stĺpce s iným názvom sa ignorujú.
Ak je už partner s rovnakým IČO-m vo Vašej databáze, takého nenahrá.
Pozn.: Ak prehadzujete partnerov z jednej firmy do druhej, tak Partneri > Excel, uložiť súbor, otvorte súbor, Uložiť ako "Excel". Tento súbor môžete potom importovať.