Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Import skladových kariet z Excelu - aj update

Tovarové karty si môžete nahrať z Excelu - tu je vzorový súbor.
Prvý riadok je názov stĺpcov a ďalšie riadky sú jednotlivé položky. Poradie stĺpcov nie je dôležité. Stĺpce s iným názvom sa ignorujú.
"cislo" alebo "ean13" = číslo tovaru alebo čiarový kód - aspoň jeden musí byť ako identifikátor.

Môžete to použiť nielen na hromadné nahratie nových kariet, ale aj na update existujúcich kariet.
Napríklad dodávateľ Vám poslal nový cenník v exceli, kde je EAN a nová predajná cena. Nechajte tam len tieto dva stlpce, nazvite ich ean13 a cena a keď naimportujete tento súbor, update-nú sa Vám všetky ceny vo Vašich tovarových kartách. Ak používate rovnaké číslo tovaru ako Váš dodávateľ, ak netreba ani EAN, môžete robiť update na základe čísla tovaru, lebo aj to sa berie ako identifikátor tovaru.