Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Import položiek z excelu do príjemky/výdajky/objednávky

Môžete si robiť aj import z excelu, keď nahadzujete položky príjemky, výdajky alebo objednávky.
Ak Vám dodávateľ posiela dodacie listy aj v exceli, vie to veľmi urýchliť prácu. Alebo zákazník objednávky.

Tu je vzorový súbor.
"cislo" alebo "ean13" = číslo tovaru alebo čiarový kód - aspoň jeden musí byť ako identifikátor tovaru.

Tieto položky sa nahrávajú do otvoreného dokladu, akoby ste ich nahadzovali ručne. Takže po importe ich môžete upraviť. Pokiaľ nedáte uložiť doklad, nič na neuloží.


Dá sa to použiť aj vo vnútri Vašej firmy, ak chcete kopírovať/prehadzovať položky z dokladov medzi sebou.
Z každého hotového dokladu môžete urobiť export položiek, ktorý už má názvy stlpcov ako treba.


Tieto potom môžete importovať do hocijakého nového dokladu.
Napr. exportovať položky z príjemky a importovať ich do novej výdajky, alebo do objednávky a vice versa.

Tiež môžete použivať export položiek do excelu z výdajky a posielať xls veľkým zákazníkom a ulahčiť mu tak robenie príjemky.
Pozor aby ste mu neposlali aj Vaše skladové ceny - stlpec hodnota vymažte.