Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Import počiatočného stavu skladu z Excelu

Počiatočný stav skladu je zvyčajne jedna veľká príjemka. Môžete ju nahrať ručne, alebo si ju naimportovať z excelu - tu je vzorový súbor.
"cislo" alebo "ean13" = číslo tovaru alebo čiarový kód - aspoň jeden musí byť ako identifikátor tovaru - čiže musíte mať už nahraté tovarové karty, predtým ako idete robiť tento import príjemky.
(Import tovarových kariet sa tiež dá robiť z excelu, viď otázka vyššie).

Pozn.:
Táto importovaná príjemka môže mať aj 10.000 riadkov a program ju naimportuje za pár sekúnd - ide to rovno do SQL enginu.
Pokiaľ ale chcete tútu príjemku aj niekedy v budúcnosti meniť - tak odporúčame spraviť to na viac príjemiek po cca max 300 riadkov.
Pretože editovanie príjemky je jednak obmedzené na 500 riadkov a to z dôvodu výkonu Vášho prehliadača. Je to proste veľa políčok, jeden riadok je 13 políčok x 500 = 6500 políčok, to už má čo robiť ten prehliadač.