Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Generovanie faktúry zo skladu, Generovanie príjemky/výdajky z objednávky

Keď otvoríte príjemku alebo výdajku, hore je tlačítko "Generuj faktúru".
Keď potom tú faktúru uložíte, poznačí sa do príjemky/výdajky tá faktúra a príjemka/výdajka bude k nej priradená.

Keď otvoríte došlú objednávku, hore je tlačítko "Generuj výdajku".
Keď otvoríte vyšlú objednávku, hore je tlačítko "Generuj príjemku".
Keď potom tú príjemku/výdajku uložíte, poznačí sa do objednávky tá príjemka/výdajka a objednávka bude k nej priradená.

Pre spravenie jednej výdajky z viac objednávok, alebo jednej faktúry z viac výdajok, pozri otázku nižšie - Zberná faktúra, Zberná výdajka (dodák).