Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Export do Excelu

Môžete exportovať do Excelu skoro všetko.
Partnerov, Tovarové karty, Tovar na sklade, Príjemky/Výdajky spolu, položky príjemok/výdajok spolu alebo položky z jedného dokladu, Pokladničné doklady, Faktúry atď.