Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Čo znamená "Hlavný"?

To je Hlavný Filter alebo Hlavný pohľad.
Môžete si ukladať svoje filtre aj svoje vlastné pohľady na zoznamy.
Napríklad keby som mal dva bankové účty, tak si v prehľade bankových pohybov urobím aj Filter BU1, ktorý mi rovno vyplní číslo účtu1. A Filter BU2, ktorý mi rovno vyplní číslo účtu 2.

(Filter s názvom Pohľadávky na obrázku automaticky vyplnil účet 31 a neuhradené.)

Pohľady sú o tom, aký zoznam chcete. Môžete si nastaviť aké stĺpce chcete vidieť, v akom poradi, v akej šírke stĺpcov, ako zoradiť zoznam... Nastavíte si a dáte uložiť Pohľad cez tlačítko Nový.
Tak sa Vám pridá do zoznamu Vašich pohľadov a nabudúce len kliknete na názov pohľadu a zoznam sa Vám ukáže tak ako ste si nastavili.