Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Čo keď bude niekto hádať moje heslo?

V programe funguje časový zámok. Ak zadáte 3x za sebou nesprávne heslo, nebude sa dať 3 minúty prihlásiť z tejto IP.
Ak zadáte štvrtý krát nesprávne heslo, nebude sa dať 6 minúť prihlásiť z tejto IP.
Ak zadáte piaty krát nesprávne heslo, nebude sa dať 12 minúť prihlásiť z tejto IP.
Ak zadáte šiesty krát nesprávne heslo, nebude sa dať 24 minúť prihlásiť z tejto IP.
atď.
Všetky chybné prihlásenia vidíte v histórii Vašich prihláseni: Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu obrazovky.