Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Čo je Hodnota a čo je Cena? A čo je Suma?(označovanie stĺpcov v programe)

V celom programe používame jednotný zmysel slov hodnota, cena a suma. Aj v účtovníctve aj v sklade.

Hodnota je číslo, akú to má pre Vás osobne hodnotu. Za koľko ste to kúpili.
Cena je číslo, akú to má hodnotu pre zákazníka. Za koľko to predávate zákazníkovi.
Suma je číslo spolu, zvyčajne spočítaný celý doklad.

Napríklad Váš tovar na sklade má hodnotu 1000 Euro - za toľko ste nakúpili tovar. A cenu má 2000 Euro - za toľko chcete predať tovar na sklade.

Správa pre akcionárov, Warren Buffet 2008:
"Pred mnohými rokmi ma Ben Graham naučil, že cena je to, čo zaplatíš a hodnota je to, čo dostaneš."