Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Chcem hľadať podľa dátumu splatnosti ale nemám to vo filtri. Čo teraz?

V okienku Filter v pravom rohu je "Pridaj podmienku". Pridajte si dátum splatnosti a môžete hľadať aj podľa neho.
Ak chcete hľadať od-do, stlačte Do: modrá šípka. Ak chcete len za konkrétny dátum, treba Do: zabaliť.
Ak chcete potom z filtra dátum splatnosti vyhodiť, podržte nad ním myš 2 sekundy a ukáže sa tlačítko skryť.