Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako zmením kolegovi užívateľské práva?

Iba ak ste admin firmy, môžete kolegom meniť práva.
Choďte do Menu > Iné > Kolegovia.
Otvorte kolegu, ktorého chcete riešiť.
Pokiaľ má zaškrtnuté “môže všetko” tak môže všetko a je jedno čo ma nastavene nižšie.
Nižšie sú dva rámce, medzi ktorými môžete presúvať myšou jednotlivé práva.
V rámci “Priradené práva” sú práva, ktoré tento kolega má priradené.
Niektoré priradené práva môžete oklieštiť iba na jednotlivé pokladne, strediská, bankové účty, sklady atď. Kliknete v rámčeku na “Pokladne: ...” a otvorí sa okno, kde môžete zaškrtnúť, iba na ktorých pokladniach môže kolega robiť pokladničné doklady, alebo iba na ktorých môže vidieť pokladničné doklady.