Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako si pozriem pohyby jedného konkrétneho tovaru?

Choďte do Menu > Sklad > Skladový denník položky.