Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako si pozriem kto editoval príjemku?

Choďte do Menu > Iné > História
Do políčka "Čo" napíšte číslo príjemky a dajte hľadať.