Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako rýchlo prepísať poznámku na doklade alebo text položky na faktúre?

Ak chcete niečo prepisovať na doklade, väčšinou musíte doklad odúčtovať a dať Edit.
Ale poznámku a text položky na faktúre môžete prepisovať aj na zaúčtovaných dokladoch. Otvorte si doklad a kliknite na poznámku alebo text položky.