Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako prepojiť ERP na program?

Podporujeme registračné pokladne ERP Elcom, ktoré vedia fungovať aj ako fiškálny modul:
Euro-100T (Model F), Euro-200TX/TE (Model F), Euro-500T/TX/TE Handy (Model F), Euro-1000T (Model F), Euro-2000T/TE Alpha (Model F), Euro-2100TE (Model F) a Elcom-500FP (Model F)

Môžete na nej robiť bločky aj cez počítač, aj bez neho.

e-shop výrobcu:
http://eshop.elcom.eu/registracne-pokladnice/

U technika, ktorý Vám bude fiškalizovať ERP si vypýtajte tieto nastavenia:
Merné jednotky: ID 0 až 7. Ak chcete nejaké iné, dajte si tam svoje.
0 ks
1 kg
2 m2
3 m3
4 bal
5 t
6 q
7 bm

Desatinné miesta:
Cena: 2des
Množstvo: 3des

PLU:
1 tovar
2 sluzba

Maximálna povolená zľava:
99,9%

Na počítač, s ktorým bude ERP spojená USB káblom, potrebujete:
1. Nainštalujte USB driver http://www.sgucto.sk/prirucka/erp/USBdriver.zip. (last update Sept 2, 2012)
2. Nainštalujte prevodník USB na COM http://www.sgucto.sk/prirucka/erp/silicon.zip. (last update Sept 2, 2012, Win7 OK)
3a. Stiahnite si XAMPP http://www.sgucto.sk/prirucka/erp/xampplite.zip (Last update: Dec 5, 2015).
3b. Rozbaľte xampp.zip priamo na C:\ - vytvorí sa adresár xampplite a v ňom program. Musí byť na C:\, lebo sú v ňom nastavené cesty.
3c. Choďte do C: mpplite\ a spustite súbor apache_start.reg. Dajte OK na zápis do registrov Windows. Zabezpečuje to spustenie apache po štarte windowsu.
Poznámka pre Windows 10: Po prvom reštarte sa bude pýtať či ozaj ma spustiť ten Apache. treba dať že áno, pri ďalších spusteniach sa už nepýta.
3d. Zapojte USB kábel do počítača a zapnite ERP.
4. Zistite si, aké číslo COM portu Vám dal počítač na Váš prevodník Silicon Labs - choďte do Device Managera - Tento Počítač, pravý klik Vlastnosti, Správca zariadení.
5. Choďte do C: mpplitelcom\ a otvorte v Notepade súbor comm2A.cfg. Hneď na začiatku súboru sa nastavuje číslo COM portu. Prepíšte na to čo máte vy. Ak máte inú pokladňu ako je Euro100T-F, treba v tomto cfg aj prepísať ID pokladne (štvrtý riadok, tretie číslo 67):
ID ERP pokladna, popis
67 Euro-100T model F - úzka páska 2,5cm, 18 znakov. Na bazoši 150€.
70 Euro-200TE model F - široká páska 5cm, 24 znakov na riadok, veľké písmenká. Nová 590€, na bazoši 300€.
71 Euro-200TX model F - stredná páska 3,8cm, 24 znakov. Nová 480€.
72 Euro-2100TE model F
74 Euro-1000T model F
75 Euro-2000T Alpha model F
76 Euro-2000TE Alpha model F
77 Euro-500T Handy model F
78 Euro-500TE Handy model F
79 Euro-500TX Handy model F
80 Elcom-500FP model F

6. V súbore euro100t.php na začiatku súboru sú nastavenia pre desatinné miesta. Ak máte v ERP iné, môžete to zmeniť tu. 100 znamená 2 desatinné, 1000 znamená 3 desatinné... Tu si tiež prepíšte merné jednotky, ak ste si dali spraviť pri fiškalizácii iné ako je uvedené vyššie.
7. Dajte si ERP do tréningového režimu: 5 Mode a môžete skúsiť poslať bloček spustením OnlinePredaj.bat.
8. Reštartujete PC, prihláste sa do účtoonline a skúste niečo predať cez ERP. (tréningový režim je 5 Mode, riadny režim je 1 Mode)

Ak by Vám vypadol internet, môžete dočasne predávať cez ERP cez PLU 1 a PLU 2.
Keď predávate cez počítač, názvy tovarov, ceny, množstvá, merná jednotky aj zľavy posiela počítač.
Úhrady faktúr v hotovosti sa tiež dajú robiť v účtoonline: Spravte v účtoonline pokladničný doklad a v hornom menu je "Poslať do ERP".

Riešenie možných konfliktov na COM portoch:
1. Ak Vám vypisuje port obsadený, či vždy alebo niekedy, potom nejaký program behá po COM portoch a obsadzuje ich.
Napríklad programy JAVA pre záložné batérie prepojené cez USB na počítač. Skúste killnúť JAVA program, alebo odinštalovať.
Druhá možnosť je, že sa nejaký program nainštaloval na port čo už je obsadený pre ERP. Môžete v Device Managerovi zmeniť číslo COM portu pre Silicon Labs - pravý klik na driver a Advanced Tab.
2. Niekedy to nejde: staré tlačiarne Brother prepojené cez USB majú divoký driver, problém s USB radičom. Skúste inú tlačiareň.