Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako posuniem číslovanie dokladu?

Ak ste napríklad zmazali doklad, môžete si chcieť posunúť posledné číslo o jedna menej.
Choďte do Menu > Iné > Číslovanie dokladov.
Otvorte číselný rad, ktorého sa to týka a dole vidíte Počítadlá.
Kliknite na poradové číslo v stĺpci Počítadlo a môžete ho prepísať a uložiť.