Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako postupovať pri inventúre skladových zásob na konci roka

Vytlačte si inventúru k 31.12.
Sklad > Reporty > Inventúra ku dňu

Obehnite si sklad a poznačte fyzický stav na ten papier.

Čo bude chýbať: spravte výdajku 31.12, typ inventurne manko, predajné ceny dávajte nula.
Čo budete mať navyše: spravte príjemku k 31.12, typ inventurny prebytok.

Manko a prebytok zahláste účtovníčke.