Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako nastavím číslovanie dokladov?

Choďte do Menu > Iné > Číslovanie dokladov.
Vidíte tam číslovanie dokladov, ktoré Vám náhodne vygeneroval program pri otvorení firmy.
Môžete si zmeniť číslovanie - otvorte číselný rad klikom na riadok.

Logika číslovania dokladu:
štvorce sa dajú presúvať myšou, teda meniť ich poradie. Každý štvorec predstavuje jednu časť čísla dokladu. Popis je dostupný ked podržíte myš nad štvorcom.
Čo to znamená Reset?
Ak je Reset v štvorci zaškrtnutý, znamená to, že po zmene sa má počítať nanovo od jedna.
Napríklad ak je zaškrtnutý Reset na Rok, tak každý rok sa bude počítať poradové číslo dokladu od 1.
Ak je zaškrtnutý Reset na Mesiac, tak každý mesiac bude počítať od jedna.
Ak je zaškrtnutý Reset na "Podľa pokladna", tak každá pokladňa bude mať vlastné počítanie, čiže prvý doklad na Pokladni1 bude začínať od jedna, prvý na Pokladni2 tiež od jedna.
Ak nie je zaškrtnutý Reset, tak poradové číslo pokračuje od posledného, aj keď sa Rok, Mesiac, alebo Pokladňa zmení.
Ak teda chcete mať číslo mesiaca zahrnuté v čísle dokladu (teda 01 až 12), ale nechcete aby sa poradové číslo začínalo každý mesiac od jedna, vypnite Reset.

Počítadlá:
Zobrazuje všetky počítadlá pre tento číselný rad. Po kliknutí na číslo v stĺpci počítadlo sa dá toto číslo prepísať a uložiť.
Je to posledne použité poradové číslo v čísle dokladu, takže tu si ho môžete meniť, pokiaľ ste napríklad doklad zmazali a chcete posunúť počítadlo dozadu.
V dalšom stĺpci ukazuje komplet číslo dokladu, ktoré bude nasledovať.

Ak ste zmenili logiku číslovania, zmažte staré počítadlá a stlačte “Vytvor nové počítadlá pre rok”.

Môžete si nastaviť aj viac číselných radov ak chcete. Zákon to nezakazuje. Na každom novom doklade sa dá vybrať číselný rad.
Napríklad môžete mať vlastný číselný rad pre zahraničných odberateľov a vlastný pre domácich. Alebo podľa prevádzky...